Войната като фактор за вътрешните миграции на балканското население през XV-XIX век. По примера на село Арбанаси.


Георгиева, Гергана (2018) Войната като фактор за вътрешните миграции на балканското население през XV-XIX век. По примера на село Арбанаси. В: Чрез миналото към бъдещето. in honorem Margaritae Karamihova. София: Просвета, 2018, с. 133-139. ISBN 978-954-01-3551-9; COBISS.BG-ID 1286249188


 
  Статия
 
 Издадено
  30099
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/