2018 Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/


Конов, Марио (2020) 2018 Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ Рецензия: Аврамов, Владимир. „50+50=30“ – Юбилейна изложба на Мариета Конова и Марио Конов. В: Бюлетин на СБХ, брой 04/2018, изд. Инфо СБХ, съставители: А. Стайков и Ю. Портарова, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, на с. 29-31 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_5_2018.pdf


 Изложбата включва 40 живописни творби в маслена техника на Мариета Конова и 10 дървопластики на Марио Конов.
  Изложба
 изложба, живопис, дървопластика
 Издадено
  30024
 Марио Конов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/