Творба: „Сътворение“, пластика – дърво и метал, 200х150х60 см - Участие във виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“, реализирана в рамките на международен проект Арт инициативи 2020: https://artinitiativesproject.com/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на СУ„Св. Климент Охридски“, ръководител на проекта: проф. дн Лаура Димитрова


Конов, Марио (2020) Творба: „Сътворение“, пластика – дърво и метал, 200х150х60 см - Участие във виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“, реализирана в рамките на международен проект Арт инициативи 2020: https://artinitiativesproject.com/, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на СУ„Св. Климент Охридски“, ръководител на проекта: проф. дн Лаура Димитрова Рецензия от: Димитрова, Лаура. В: Дървото на живота днес и утре. София: УИ“Св. Климент Охридски“, с. 6, ISBN 978-954-07-5067-5


 Проектът обединява творбите на художници от различни държави, обвързани тематично, но изпълнени с различни изразни средства.
  Изложба
 изложба, арт инсталация, дървопластика
 Издадено
  30023
 Марио Конов

1. Рецензия от: Димитрова, Лаура. В: Дървото на живота днес и утре. София: УИ“Св. Климент Охридски“, с. 6, ISBN 978-954-07-5067-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/