2020 Самостоятелна изложба – живопис „Спомени от Вчера“, галерия „Видима“, гр. Севлиево, (31 творби), 8 септември – 2 октомври 2020: https://www.dnesbg.com/kultura/marieta-konova-sas-samostoyatelna-izlozhba-vspomeni-ot-vtcherav.html


Конова, Мариета (2020) 2020 Самостоятелна изложба – живопис „Спомени от Вчера“, галерия „Видима“, гр. Севлиево, (31 творби), 8 септември – 2 октомври 2020: https://www.dnesbg.com/kultura/marieta-konova-sas-samostoyatelna-izlozhba-vspomeni-ot-vtcherav.html 2020 Евтимова, Мария. Рецензия за същностните характеристики в творбите на Мариета Конова. В: Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том VIII, 2020, ТУ – София, стр. 221– 225, ISSN: 2367-6523


 Изложбата включва 31 творби в маслена живописна техника, създадени в периода 2018 - 2020 година.
  Рецензия
 живопис, изложба, съвременно изкуство
 Издадено
  30022
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/