Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров), Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2


Петров, Людмил (2004) Петров, Л. и кол. (2004) "Спортове за рекреация" (под редакция на Л.Петров), Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2 Велико Търново, Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2


 Учебно помагало за студенти в спортни специалности
  Учебник / Учебно помагало
 рекреация, спортове, възстановяване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3001
 Людмил Петров

1. Цитирано в: Ставрев, С. (2016) Баскетбол 3 х 3, УНСС, София, ISBN 978-954-644-894-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/