2018 Конова, Мариета. Участие в Национална изложба „Арт Розалиада”, Велико Търново, 2016 г. с творби: „Композиция“ (техника колаж, хартия, 70/50 см) и „Пейзаж“ (техника колаж, хартия, 50/70 см).


Конова, Мариета (2018) 2018 Конова, Мариета. Участие в Национална изложба „Арт Розалиада”, Велико Търново, 2016 г. с творби: „Композиция“ (техника колаж, хартия, 70/50 см) и „Пейзаж“ (техника колаж, хартия, 50/70 см). Рецензия: Димитрова, Лаура. Постмодерният орнамент. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, с.123. ISBN 978-954-07-4389-9; COBISS.BG-ID 1285974500


 творби: „Композиция“ (техника колаж, хартия, 70/50 см) и „Пейзаж“ (техника колаж, хартия, 50/70 см)
  Изложба
 изложба, творби, колаж
 Издадено
  30008
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/