2020 Конова, Мариета. Самостоятелна изложба – живопис „Вчера“ (15 – 30 октомври 2020), галерия „Мисията“ при Държавен културен институт – МВнР, гр.София


Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета. Самостоятелна изложба – живопис „Вчера“ (15 – 30 октомври 2020), галерия „Мисията“ при Държавен културен институт – МВнР, гр.София Рецензия: Кутева, Надежда. ВЧЕРА. ИЗЛОЖБА НА МАРИЕТА КОНОВА. В: Бюлетин на СБХ, брой 04/2020, изд. Инфо СБХ, съставители: А. Стайков и Ю. Портарова, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, на с. 44-45: https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_4_2020.pdf


 Изложбата включва 38 картини, изпълнени в маслена живописна техника.
  Изложба
 маслена живопис, творби, изложба
 Издадено
  30006
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/