2020 Конова, Мариета.Творба: Инсталация от текстилни материали „Черга“


Конова, Мариета (2020) 2020 Конова, Мариета.Творба: Инсталация от текстилни материали „Черга“ Рецензия от: Димитрова, Лаура. Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство. София: УИ“Св. Климент Охридски“, 2020, с. 321, ISBN 978-954-07-5034-7


 Творба: Инсталация от текстилни материали „Черга“, формат 24х80 метра, място на реализация: улица "Независимост", гр. Велико Търново
  Изложба
 Тексстилна арт инсталация
 Издадено
  30004
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/