Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати.


Булева-Петрова, Марияна (2006) Стилистични особености на хармоничната система при Хайдн, Моцарт и Бетовен. Експериментално изследване върху образци на сонатно Аllegro в клавирните сонати. - В:Творческият свят на Пенчо Стоянов. София: Хайни, 2006, с. 103-112. ISBN 9549835561, 9789549835564


 Сравнително изследване на базата на статистически данни от хармонични анализи, който разкриват стилистичните особености в музикалното мислене на виенските класици и показват специфичната динамика в проявленията на хармоничните стилове
  Статия
 хармонична система, ниво на функционално-динамично и фонично натоварване, сравнителна таблица


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  3000
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/