Что же такое гармония


Булева-Петрова, Марияна (2006) Что же такое гармония www.a3d


 Публикация на руски език, която третира сложния въпрос за философския смисъл на категорията хармония, съдържа опит за метадефиниция на хармонията и показва историческата променливост в представата за хармония в музиката
  Статия
 гармония, пропорция, мера, единство
 Издадено
  2999
 Марияна Булева-Петрова

1. • Цветкова, Вера Дмитриевная. Новация и инновация в культуре самореализации личности. Автореферат диссертации (М., 2009); Ученая cтепень: кандидат философских наук. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/novatsiya-i-innovatsiya-v-kulture-samorealizatsii-lichnosti

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/