2021 Конов, Марио. Дърворезбените миниатюри на Димитър Добревски – стилистичен и семантичен анализ. Визуални характеристики и символика на образите.


Конов, Марио (2020) 2021 Конов, Марио. Дърворезбените миниатюри на Димитър Добревски – стилистичен и семантичен анализ. Визуални характеристики и символика на образите. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, бр. 2/2021, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, Издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 23-24 октомври 2020 г., ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND (под печат)


 Текстът разглежда миниатюрните дърворезби на художника Димитър Добревски. Творческите интерпретации на автора са обвързани с митологични и библейски сюжети. Направен е стилистичен и семаничен анализ на творбите като се акцентира на визуалните им характеристики и символиката на образите.
  Статия
 миниатюрна дърворезба, митологични сюжети, библейски сюжети
 Под печат
  29989
 Марио Конов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/