2020 Конов, Марио. Декоративна система и иконографска програма в напрестолните кръстове на Иван Костов.


Конов, Марио (2020) 2020 Конов, Марио. Декоративна система и иконографска програма в напрестолните кръстове на Иван Костов. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, том 4, кн. 3, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND (под печат)


 Текстът разглежда декоративната система и иконографската програма в миниатюрните дърворезби на Иван Костов. Анализирани са темите и сюжетите на отделните библейски и исторически сцени в създадените от автора напрестолни кръстове. Потърсена е връзка между класически образци на църковната утвар и творческите интерпретации на автора.
  Статия
 миниатюрна дърворезба, църковна утвар, библейски сюжети
 Под печат
  29988
 Марио Конов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/