2020 Конов, Марио. Старозаветната сцена „Грехопадение“ в миниатюрната дърворезба на двама съвременни художници.


Конов, Марио (2020) 2020 Конов, Марио. Старозаветната сцена „Грехопадение“ в миниатюрната дърворезба на двама съвременни художници. В сборник: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“. Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, София: УИ„Св. Климент Охридски“, СУ, 2020. с. 1031-1039, ISBN 978-954-07-5061-3


 Разгледана е старозаветната сцена „Грехопадение“ в миниатюрната дърворезба на двама съвременни художници – Кирил Томанов и Димитър Добревски. Направен е сравнителен анализ на творческите интерпретации на библейския сюжет. Изведени са изводи, касаещи тенденции в развитието на миниатюрната дърворезба днес.
  Статия
 миниатюрна дърворезба, библейски сюжет, „Грехопадение”
 Издадено
  29987
 Марио Конов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/