Методика на физическото възпитание и спорт в началното училище -10 теми в 110 слайда,


Кънчева, Елена (2020) Методика на физическото възпитание и спорт в началното училище -10 теми в 110 слайда, Изд. Ай Анд Би, ВТ, 2020, страници 152, ISBN: 978-619-7281-61-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 физическо възпитание и спорт, методика, училище
 
  29980
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/