Иванов И, Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. В: Черно море между Изтока и Запада: Река Дунав – мост между народи и култури. Девети Понтийски четения, Варна, 16-17 май 2003, съст. С.К. Панева et al., София, 2005, с. 267-277.


Иванов, Ивелин (0) Иванов И, Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. В: Черно море между Изтока и Запада: Река Дунав – мост между народи и култури. Девети Понтийски четения, Варна, 16-17 май 2003, съст. С.К. Панева et al., София, 2005, с. 267-277.


 
  Доклад
 
 Издадено
  29861
 Ивелин Иванов

1. Иванов И, Чумата в Европа и българските земи в края на Средновековието. В: Черно море между Изтока и Запада: Река Дунав – мост между народи и култури. Девети Понтийски четения, Варна, 16-17 май 2003, съст. С.К. Панева et al., София, 2005, с. 267-277. Цитирано в: NEVYAN MITEV. The One Hundred Year Struggle of the Bulgarian People against the Turkish Invasion (from Momchil Yunak to the Crusades of Vladislav Varnenchik), В: TURKISH YOKE OR PAX OTTOMANA.The Reception of Ottoman Heritage in the Balkan History and Culture. Edited by Krzysztof Popek & Monika Skrzeszewska. KRAKÓW, 2019, р. 26.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/