Велкова-Гайдаржиева, А. За един литературен двубой. // Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София, 2020: Просвета. Съставител - Адриана Дамянова. с. 517-538.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. За един литературен двубой. // Образование и медии. Сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов. София, 2020: Просвета. Съставител - Адриана Дамянова. с. 517-538.


 Текстът реконструира и интерпретира един от сюжетите, свързани с десетгодишната забрана за издаването на "История на българската литература" от Светлозар Игов. Акцентът е върху сложните отношения и литературния сблъсък между най-концептуалния модерен български литературен историк, създател на единствената цялостна История на българската литература Св. Игов, от една страна, и водещия поет и лидер на "априлското поколение" Л. Левчев, от друга.
  Студия
 
 Издадено
  29762
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/