"Родолюбие" и "Цивилизационен избор" - стихотворения


Анчев, Стефан (2002) "Родолюбие" и "Цивилизационен избор" - стихотворения в. "Борба" и в. "Нова зора"


 Публикуваните по-долу стихотворения са писани преди и след ноемврийските събития от 1989 г. Те изразяват моите вълнения и чувства породени от заобикалящата ни тогава и сега действителност.
  Отзив
 България, загива
 Издадено
  2970
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/