Процедура по оспорване на решения на органите за управление пред общото събрание на сдружение


Баланов, Йордан (2020) Процедура по оспорване на решения на органите за управление пред общото събрание на сдружение Сб. с доклади от международна научна конференция на тема"конфликтът и неговото разрешаване-юридически, исторически, икономически и психологически аспекти. Велико Търново. 29 ноември 2019 г. Ред. колегия: доц. д-р Янка Тянкова, проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Цветан Сивков и др. Велико Търново: "Фабер", 2020, с. 266-275. ISBN 978-619-00-1165-1


 
  Доклад
 процедура по оспорване, решения, органи за управление, сдружение


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  29695
 Йордан Баланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/