Добруджанският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.)


Анчев, Стефан (1995) Добруджанският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.) Българите в Северното Причерноморие - сборник


 Разглежда се политиката на великите сили на берлинския конгрес, както и антиславянската позиция на Вадингтон.
  Статия
 Добруджа, Румъния
 Издадено
  2963
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/