Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 г. част първа


Анчев, Стефан (2006) Балканите - начин на употреба 1918 - 1938 г. част първа Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий" В. Търново, 2006


 Политиката на великите сили към балканските държави през междувоенния период. Отделни части от книгата.
  Учебник / Учебно помагало
 извадки, от, книгата
 Издадено
  2961
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/