Рим и Константинопол през Тъмните векове


Димитров, Димитър (2020) Рим и Константинопол през Тъмните векове ВТУ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново – 191 стр., ISBN 978-619-208-228-4,


 
  Монография
 Рим, Константинопол, Папска държава, Византия, църковна история, византийска Италия
 Издадено
  29609
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/