. 05. 09. 2020 г. Национална изложба ,, Приятели на морето,, ГХГ гр. Бургас, - участвам с голямоформатна живописна творба ,,HELP,, , см. техника


Русев, Красимир (2020) . 05. 09. 2020 г. Национална изложба ,, Приятели на морето,, ГХГ гр. Бургас, - участвам с голямоформатна живописна творба ,,HELP,, , см. техника ГХГ гр. Бургас


 Участват български художници с творби с живописни, графични и скулптурни творби
  Изложба
 Визуални изкуства
 Издадено
  29594
 Красимир Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/