Кураторски проект на СБХ ,, . ,, CONTEMPORARY BULGARIAN ARTISTS,,галерия ,,CONSTANTIN BRANCUSI,, Румъния, Букурещ - 05.12. 2019 г..Експозицията включва 23 български художници


Русев, Красимир (2019) Кураторски проект на СБХ ,, . ,, CONTEMPORARY BULGARIAN ARTISTS,,галерия ,,CONSTANTIN BRANCUSI,, Румъния, Букурещ - 05.12. 2019 г..Експозицията включва 23 български художници ,,галерия ,,CONSTANTIN BRANCUSI,, Румъния, Букурещ


 Експозицията включва 23 български художници
  Изложба
 Визуални изкуства
 Издадено
  29573
 Красимир Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/