Социалнопсихологична характеристика и социална значимост на самоубийствата в период на преход на обществото


Казакова, Галина (2000) Социалнопсихологична характеристика и социална значимост на самоубийствата в период на преход на обществото VI Конгрес по медицинска география, София, 2000, Съюз на научните медицински дружества в България


 
  Статия
 


Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Health care and sport Public Health

 Издадено
  29536
 Галина Казакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/