Теории за възникване на суицидно поведение


Казакова, Галина (2003) Теории за възникване на суицидно поведение Теория и практика на социалната работа- проблеми и перспективи, София, 2003, Университетско издателство " Св. Климент Охридски"


 
  Статия
 


Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Health care and sport Public Health

 Издадено
  29533
 Галина Казакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/