Някои аспекти от културния кредит на древните българи за развитието на Балканите


Мончев, Николай (2003) Някои аспекти от културния кредит на древните българи за развитието на Балканите Societas classica 126-134, ISBN 954-524-348-1,УИ,,Св.св.Кирил и Методий,,,ВТ


 
  Статия
 
 Издадено
  29519
 Николай Мончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/