Кан Омуртаг – държавник, администратор и владетел


Жеков, Живко (2020) Кан Омуртаг – държавник, администратор и владетел Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Част 1. Велико Търново: Фабер, 2020, 438 – 464. ISBN 978-619-00-1104-0.


 
  Статия
 Кан Омуртаг, комитати, реформа, администрация, комити.
 Издадено
  29493
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/