“Some results for linear binary codes with minimum distance 5”


Върбанов, Златко (2004) “Some results for linear binary codes with minimum distance 5” In Proceedings of the Nineth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, June 19-25, Kranevo, Bulgaria, pp.67-72, ISBN 954-8986-14-0


 -
  Статия
 linear code, binary code, algorithm


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2949
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/