Методически проекции на обучението по конструиране, технологии и предприемачество и технологичната образователна среда в детската градина и началното училище


Бузов, Емил (2020) Методически проекции на обучението по конструиране, технологии и предприемачество и технологичната образователна среда в детската градина и началното училище София, Екип-плюс, 2020, ISBN 978-619-91255-3-3, COBISS.BG-ID - 42235656


 анализ на правно-нормативната и програмно-методическо осигуряване на образователната система и в частност обучението по "Конструирани и технологии" и "Технологии и предприемачество" в детската градина и началното училище, проекции на обучението, организационен модел на обучението
  Монография
  правно-нормативната и програмно-методическо осигуряване на методиката на обучението по "Конструирани и технологии" и "Технологии и предприемачество" в детската градина и началното училище, проекции на обучението, организационен модел на обучението
 
  29474
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/