“Some new results on optimal codes over GF(4)”


Върбанов, Златко (2002) “Some new results on optimal codes over GF(4)” In Proceedings of the Eighth Algebraic and Combinatorial Coding Theory Workshop, Tsarskoe Selo, Russia, pp.61-64


 -
  Статия
 Optimal code, linear code


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2945
 Златко Върбанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/