Електронни форми на смесено обучение при подготовка на студенти от педагогическите специалности на Великотърновския университет


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Електронни форми на смесено обучение при подготовка на студенти от педагогическите специалности на Великотърновския университет Сб. научни доклади от Осмата национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", УИ "Св. Климент Охридски", с. 77-87. ISBN 978-954-07-5028-6


 
  Доклад
 е-learning; blended learning
 Издадено
  29392
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/