Образователният медиатор - "преоблеченият" помощник на учителя или осъзната необходимост в българското образование. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 483-489, ISBN 978-619-91255-2-6


Нунев, Йосиф (2020) Образователният медиатор - "преоблеченият" помощник на учителя или осъзната необходимост в българското образование. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 483-489, ISBN 978-619-91255-2-6 Плевен


 Предложената разработка предлага кратка ретроспекция към провалените усилия на българската държава да въведе в образователната практита на помощната длъжност „помощник на учителя“. Посочват се и се прави кратък анализ причините за това. Прави се аналог между нея и наложената след 2017 г. нова помощна длъжност в системата на средното образование – образователен медиатор, която все още е на кръстопът и няма никакви гаранции за това, че отново ще се похарчат пари, изгуби ценно време, вложат огромни усилия, а ефектът от това може да се окаже незабележим. Търсят се пътища, за да не се повтори историята с помощника на учителя.
  Доклад
 помощник-учител, помощник на учителя, образователен медиатор.
 Издадено
  29361
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/