Велкова-Гайдаржиева, А. "Рим е велика школа за окото и ума. Ела тук по-напред, па тогаз върви по дяволите." (рецензия за книгата на Бойка Илиева "Вдъхновението Италия". Благоевград: УИ, 2019, 253 с. ISBN 9789540001883.) – сп. "Балканистичен форум", кн.3, 2019, с. 335-341. ISSN 1310-3970.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. "Рим е велика школа за окото и ума. Ела тук по-напред, па тогаз върви по дяволите." (рецензия за книгата на Бойка Илиева "Вдъхновението Италия". Благоевград: УИ, 2019, 253 с. ISBN 9789540001883.) – сп. "Балканистичен форум", кн.3, 2019, с. 335-341. ISSN 1310-3970.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  29330
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/