Велкова-Гайдаржиева, А. Образи на българската памет или за изкуството да се разказват националните истории. (Цветан Ракьовски. Образи на българската памет. Историята, поборниците, записките. Велико Търново: Фабер, 2004). // Език и литература, 2007, кн.1-2.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, А. Образи на българската памет или за изкуството да се разказват националните истории. (Цветан Ракьовски. Образи на българската памет. Историята, поборниците, записките. Велико Търново: Фабер, 2004). // Език и литература, 2007, кн.1-2.


 
  Рецензия
 
 
  29326
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/