Велкова-Гайдаржиева, А. Симеон Радев за д-р Кр. Кръстев. Невъзможното развенчаване. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература, 2020. ISBN 978-619-7372-25-0, с. 194-206.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2020) Велкова-Гайдаржиева, А. Симеон Радев за д-р Кр. Кръстев. Невъзможното развенчаване. - В: Българската литературна критика. Позиции и контексти. Сборник с научни изследвания. София: Издателски център Боян Пенев - Институт за литература, 2020. ISBN 978-619-7372-25-0, с. 194-206.


 One of the first attempts to challenge Dr. K. Krastev's hegemony as an aesthetic legislator in the national literary culture is conceptualized from contemporary perspectives. Based on typological comparisons, the debate is rationalized because of the discrepancy between two types of critical thinking about the nature and the goals of a work of art, between two different aesthetic-cultural visions - between philosophical aestheticism and critical impressionism, between German rationalism and French artistism, between academic strictness and stylistic frivolousness.
  Статия
 the first attempt to challenge, Dr. K. Krastev's hegemony, two types of critical thinking
 Издадено
  29324
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/