Храм „Св. Николай” във Велико Търново. Датиране и атрибуция на възрожденските творби.


Прашкова, Миглена (2020) Храм „Св. Николай” във Велико Търново. Датиране и атрибуция на възрожденските творби. Архитектура, 3–4, ISSN: 0324-4254, COBISS.BG-ID 1145181668, 2020, 116–123


 Текстът представя възрожденския художествен ансамбъл в емблематичния за Велико Търново храм "Св. Николай".
  Статия
 храм "Св. Николай" във Велико Търново, икони, иконостас, зографи, майстори
 Издадено
  29287
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/