Кръстева, А. Ролята на Департамента (ДЕПОКПС) към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за професионалното развитие на педагогически специалисти в условията на дигитална трансформация на университета. В Сб: Електронното обучение във висшите училища. Осва национална конференция, В. Търново, 2020, с. 126-136 (в съавторство),ISBN 978-954-07-5028-6


Кръстева, Антония (2020) Кръстева, А. Ролята на Департамента (ДЕПОКПС) към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за професионалното развитие на педагогически специалисти в условията на дигитална трансформация на университета. В Сб: Електронното обучение във висшите училища. Осва национална конференция, В. Търново, 2020, с. 126-136 (в съавторство),ISBN 978-954-07-5028-6 В Сб: Електронното обучение във висшите училища. Осва национална конференция, В. Търново, 2020, с. 126-136 (в съавторство),ISBN 978-954-07-5028-6


 В доклада се представя дейностите на департамента в условията на дигитална трансформация.
  Статия
 департамент, дигитална трансформация
 Издадено
  29285
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/