Философският език /смислово-аксиологически измерения/, "Диоген", Философия и аксиология /съст. С. Марков/, В. Търново, Университетско издателство, 1993 г., 200 с., с. 29-62


Марков, Сашо (1993) Философският език /смислово-аксиологически измерения/, "Диоген", Философия и аксиология /съст. С. Марков/, В. Търново, Университетско издателство, 1993 г., 200 с., с. 29-62


 
  Студия
 
 Издадено
  29284
 Сашо Марков

2. Бузов, В. и др. История на Философския факултет, книга, В. Търново, 2013, стр. 290 ISBN 978-619-00-0017-4

1. Стъпов, Росен, Пътища към научните метаморфози на философията, монография, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 1995, стр. 261 ISBN 954-430-380-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/