Увод в онтологията, Марков, Сашо Иванов, учебник Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788


Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията, Марков, Сашо Иванов, учебник Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  29274
 Сашо Марков

1. Бузов, В. и др., 20 години специалност Философия във ВТУ, сборник, стр. 24, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново. 2014 ISBN 978-954-524-950-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/