Кант и метафизиката - статия Издателство - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003 ISBN - 954-680-265-4 COBISS.BG-ID - 1040699876


Марков, Сашо (2003) Кант и метафизиката - статия Издателство - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2003 ISBN - 954-680-265-4 COBISS.BG-ID - 1040699876


 
  Статия
 




 Издадено
  29264
 Сашо Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/