Ценности и ценностни ориентации : Науч. сб. в памет на проф. Николай Николов Марков, Сашо Иванов, студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-378-3 COBISS.BG-ID - 1042279908


Марков, Сашо (2003) Ценности и ценностни ориентации : Науч. сб. в памет на проф. Николай Николов Марков, Сашо Иванов, студия Издателство - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-378-3 COBISS.BG-ID - 1042279908


 
  Студия
 
 Издадено
  29263
 Сашо Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/