Съвременните философи - Вилхелм Вунд, Уилям Джеймз : 2 лекции Хьофдинг, Харалд ; Марков, Сашо Иванов, Вид на материала - превод Издателство - [В. Търново] : Faber, 2000 ISBN - 954-9541-76-2 COBISS.BG-ID - 1036580580


Марков, Сашо (2000) Съвременните философи - Вилхелм Вунд, Уилям Джеймз : 2 лекции Хьофдинг, Харалд ; Марков, Сашо Иванов, Вид на материала - превод Издателство - [В. Търново] : Faber, 2000 ISBN - 954-9541-76-2 COBISS.BG-ID - 1036580580


 
  Превод
 
 Издадено
  29261
 Сашо Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/