Философски лексикон, Марков, Сашо Иванов,- книга Издателство - В. Търново : Слово, 2003 ISBN - 954-439-774-4 COBISS.BG-ID - 1040698852


Марков, Сашо (2003) Философски лексикон, Марков, Сашо Иванов,- книга Издателство - В. Търново : Слово, 2003 ISBN - 954-439-774-4 COBISS.BG-ID - 1040698852


 
  Книга
 
 Издадено
  29256
 Сашо Марков

2. Бузов, В., 20 години специалност Философия във ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий",библиотека Диоген, В. Търново, 2014, стр. 24 ISBN 978-954-524-950-1

1. Бузов, В., Кратки бележки по философия, книга, В. Търново, 2007. стр. 73

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/