Увод в онтологията Марков, Сашо Иванов, книга Издателство- В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788


Марков, Сашо (2003) Увод в онтологията Марков, Сашо Иванов, книга Издателство- В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003 ISBN - 954-524-347-3 COBISS.BG-ID - 1042274788


 
  Книга
 
 Издадено
  29254
 Сашо Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/