Икони на зографа Александър Попгеоргиев в църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско.


Прашкова, Миглена (2020) Икони на зографа Александър Попгеоргиев в църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско. Визуални изследвания, Т. 4, Бр. 1, ВТУ, ISSN: 2603-381X (Online), ISSN: 2535-101X (Print), 2020, 20–23, 91–94,COBISS.BG-ID 1285463268


 Иконите на зографа Александър Попгеоргиев в църквата „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско, датират от 1857–1858 година. През 2019 г. е реставрирана иконата „Св. Георги на кон” от царския ред на иконостаса. При реставрацията живописта е освободена от късните надживописвания. Това е основание да се анализират колоритните, стиловите и техническите характеристики на иконите от църквата. Представена е част от творчеството на ямболския образописец, който заема достойно място сред майсторите на Българската възрожденска живопис.
  Статия
 зограф Александър Попгеоргиев, икони, църква „Св. Димитър” в с. Зимница, Ямболско
 Издадено
  29242
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/