Bulgarian Hostoriography on the Military Campaigns Against Serbia in 1214–1215 : A Reconsideration. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time): Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др. – Београд: Историјски институт, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396


Иванов, Ивелин (2020) Bulgarian Hostoriography on the Military Campaigns Against Serbia in 1214–1215 : A Reconsideration. – В: Стефан Првовенчани и његово доба (Stefan the First-Crowned and His Time): Зборник радова. Ред. Александар Растовић, Ивана Коматина и др. – Београд: Историјски институт, 2020, с. 251-262. ISBN 867743139X, 9788677431396 Белград, Сърбия


 Abstract: The Bulgarian-Serbian conflict of 1214 is related to the rule of Tsar Boril (1207-1218), traditionally regarded as a weak and unsuccessful ruler. The author summarizes the positions on this conflict among the most prominent Bulgarian medievalists in several aspects: the reasons and the cause of the conflict, the course of the campaigns of 1214 and 1215, and its consequences. In conclusion, the author formulated several major trends in the positions of Bulgarian historians on the issue in question, stressing that the conflict and the campaigns of 1214 and 1215 require further and deeper analytical research. БУГАРСКА ИСТОРИОГРАФИЈА О ВОЈНИМ ПОХОДИМА НА СРБИЈУ 1214–1215. ГОДИНЕ: ЈЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ Тема бугарско-српских односа на почетку 13. века није у главном фокусу бугарске историографије. Тежиште истраживања је усмерено више на бугарско-српске односе у периоду од 9. до 10, као и током 14. века. Истраживања војних конфликата између Срба и Бугара у средњем веку усмерена су пре свега на ратове из периода владавине Бориса I (852−889), Симеона Великог (893−927) и на протусрпски споразум цара Михајла II Асена са Дубровачком републиком из 1253. године. Чланак се бави бугарско-српским конфликтом из периода 1214/1215. године, који не припада склопу популарних и често дискутованих тема у бугарској историографији. Представљени су различити ставови водећих бугарских медиевиста огледом овог питања и то са акцентом на следеће аспекте: Узрок и повод конфликта, развој из њега проистеклих војних операција од 1214. до 1215. године и њихове последице. Следи сажетак представљених ставова научника те апел на хитност и неопходност за дубинским истраживањем овог ратног сукоба уз узимање у обзир нових археолошких и писаних извора.
  Статия
 Keywords: middle ages, Bulgarian-Serbian relations, Tsar Boril, Stefan the First- Crowned, Sebastokrator Strez. Кључне речи: средњи век, бугарско-српски односи, цар Борил, Велики жупан Стефан Првовенчани, севастократор Стрез.
 Издадено
  29210
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/