Специфициране и детерминиране на професионалния профил на учителите по география и икономика от област Варна


Дерменджиева, Стела (2020) Специфициране и детерминиране на професионалния профил на учителите по география и икономика от област Варна -В: Сб. от научна конференция "35 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 22 ноември 2019, В. Търново, Паус, 2020, с. 134-148 ISBN 978-619-90940-9-9


 
  Статия
 
 
  29171
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/