Методологически способи на обучение, насърчаващи критическото мислене на учениците. сп. Педагогика, № 7, 2020, с. 903-911. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]


Кръстева, Антония (2020) Методологически способи на обучение, насърчаващи критическото мислене на учениците. сп. Педагогика, № 7, 2020, с. 903-911. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR] сп. Педагогика, № 7, 2020


 В статията се разглуждат стандарти за развиване на критическо мислене
  Статия
 обучение, критическо мислене
 Издадено
  29167
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/