Колева, Лидия Николова, Аспекти на управленската култура на директора на средно училище, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 Език - български ISBN - 978-619-208-213-0 COBISS.BG-ID - 39230472


Колева, Лидия (2020) Колева, Лидия Николова, Аспекти на управленската култура на директора на средно училище, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 Език - български ISBN - 978-619-208-213-0 COBISS.BG-ID - 39230472


 
  Монография
 
 Издадено
  29144
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/