Лидерството като процес на управление в училище ISSN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1288420836


Колева, Лидия (2019) Лидерството като процес на управление в училище ISSN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1288420836 В: Сб. от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност” (Велико Търново, 15-16 ноември 2019 г.) Ред. Мариела Михова. Велико Търново: Ай анд Би, 2019. ISSN 2534-9317; COBISS.BG-ID 1288420836


 
  Статия
 
 Издадено
  29142
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/